Home » Tokusatsu » Ultraman » Ultraman Decker Announce Additional Staff Members.

Ultraman Decker Announce Additional Staff Members.

Ultraman Decker announces additional staff members before July broadcast.

Tsuburaya Productions official website has announced the additional staff members for Ultraman Decker, the new ULTRA seriesUltraman Decker which will begin broadcasting on the TV Tokyo Network in Japan from July 9th 2022.

Directors

 • Masayoshi Takesue
 • Takanori Tsujimoto
 • Koichi Sakamoto
 • Tomonobu Koshi
 • Naoyuki Uchida
 • Kazuhiro Nakagawa
 • Kiyotaka Taguchi

Screenwriters

 • Toshizo Nemoto
 • Junichiro Ashiki
 • Takao Nakano
 • Jun Tsugita
 • Naoki Hayashi
 • Aya Satsuki
 • Yukinobu

Ultraman Decker main cast includes Hiroki Matsumoto, who will play the protagonist Kanata Asumi, Main Director Masayoshi Takesue, Series Compositors Toshizo Nemoto and Junichiro Ashiki. The series will start broadcast July 9th (Saturday) 2022